Blog militarny

US Army Rangers

Jednostka specjalna US Army Rangers to bardzo elitarna i znana formacja należąca do armii amerykańskiej. Przede wszystkim są to wojska lądowe. Ich historia sięga lat pięćdziesiątych. US Army Rangers została założona przez majora Roberta Rogersa, stacjonuje w stanie Georgia. Na początku do tej jednostki specjalnej rekrutowani byli żołnierze z piechoty. Dzisiaj jest to jedna z najbardziej znanych formacji sił specjalnych na całym świecie. Komandosi przechodzą skomplikowane i szczegółowe szkolenie, dzięki czemu są w stanie wykonać nawet najbardziej niebezpieczne i złożone misje. Warto zauważyć, że ta jednostka specjalna nieustannie znajduje się w stanie najwyższej gotowości. Określa się, że komandosi są w stanie wyłącznie sami prowadzić akcje bojowe przez czas pięciu dni. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na charakter wykonywanych akcji, takie jak bezpośrednie starcia z wrogami, wchodzenie na obszar wroga, a także misje specjalne, konwencjonalne, a także w formie wsparcia dla innych jednostek. Jednocześnie ta jednostka specjalna zajmuje się także akcjami ewakuacyjnymi, infiltracją czy też takimi misjami jak zdobywanie obcych lotnisk. To niezwykle ważny element w armii amerykańskiej, jednostka specjalna jest gotowa do podjęcia działania w każdym miejscu na świecie. Komandosi z tego oddziału posiadają doskonałe przeszkolenie i wyposażenie w postaci nowoczesnej broni. Jednostka bierze udział także w akcjach specjalnych w Afganistanie oraz w Iraku, a także walczy z terrorystami, a nawet w akcjach wyzwolenia.

Shayetet

Shayetet to bardzo elitarna jednostka armii izraelskiej. To formacja sił specjalnych, która charakteryzuje się wysoka skutecznością i posiada pozytywną opinię wśród znawców wojskowości. Komandosi izraelskiej marynarki wojennej to podstawa sił specjalnych Izraela. Głównie jednostka zajmuje się takimi działaniami, jakie wymagają doskonałego przygotowania i rozmaitych umiejętności, także poruszania się w trudnym terenie. Komandosi z tego oddziału biorą udział w akcjach organizowanych nie tylko na lądzie, ale także w powietrzu czy w wodzie. Mają do czynienia z bezpośrednim starciem z wrogiem, ale również w działaniach na tyłach przeciwnika. Oprócz tego jak każda jednostka specjalna zajmują się odbijaniem zakładników czy walką z terrorystami. Zajmują się także akcjami o charakterze wywiadowczym. Realizują zatem szeroki zakres działań, które wymagają świetnego wyszkolenia i wytrzymałości, także psychicznej. Nie są znane wszystkie akcje, w jakich jednostka brała udział, ze względu na ich tajny charakter, jednak wiadomo, że Shayetet to niemal wszystkie misje wojska izraelskiego. Jednostka specjalna Shayetet słynie z precyzji i skuteczności swoich działań. Jednocześnie warto wiedzieć, że szkolenie bojowe rekrutów jest skomplikowane i niezwykle wymagające. Składa się między innymi z żeglarstwa, nurkowania, skoków ze spadochronem czy nawet wykorzystania materiałów wybuchowych, nie tylko na lądzie, ale także pod wodą. Takie przygotowanie gwarantuje sukcesy w przeprowadzanych akcjach wojskowych.

KSK

KSK czyli Kommando SpecialKrafte to niemiecka jednostka specjalna, która podlega pod Bundeswehrę. Jednostka powstała w latach dziewięćdziesiątych, a wzorem do jej powołania była brytyjska jednostka specjalna. Komandosi w tej jednostce są doskonale wyszkoleni i realizują wymagające misje i trudne, niebezpieczne akcje. Przede wszystkim ich zadaniem jest chociażby wywiad wojskowy czy też akcje rozpoznawcze oraz monitorowanie. Zapobiegają także atakom terrorystycznym oraz odbijaniem zakładników. Do akcji tych komandosów należy także niszczenie i eliminowanie wrogich obiektów czy celów. Grupa tych komandosów nie jest liczna, jest to zaledwie tysiąc osób. Warto także wspomnieć, że samo szkolenie KSK odbywa się wspólnie z Delta Force oraz SAS. Żołnierze z tej jednostki posiadają wysokie umiejętności taktyczne oraz typowo szturmowe i przydatne w walce, a także niezbędne wyposażenie. Jest to broń palna, także do użycia pod wodą, specjalne noże, karabiny, czy nawet broń snajperska. Ich mundury są bardzo charakterystyczne, w kolorze czerni. Oczywiście tożsamość komandosów jest tajna, noszą kominiarki i realizują najbardziej niebezpieczne misje. Jednostka specjalna KSK to akcje odbijania zakładników, walka z terrorystami, a także na przykład aresztowania zbrodniarzy wojennych. Wiele operacji ma charakter ściśle tajny. Komandosi biorą udział w misjach w Afganistanie, Kosowie, na Bałkanach czy też w Bośni i Hercegowinie. Jednostka KSK brała także udział w wymagających walkach z Talibami i Al-Kaidą.

Delta Force

Oddział Delta Force to jednostka specjalna w postaci Operacyjnego Oddziału Sił Specjalnych w armii Stanów Zjednoczonych. To jedna z najbardziej elitarnych jednostek tego rodzaju. Do życia powołał ją w latach siedemdziesiątych Charles Beckwith. Oddział posiada swoją główną siedzibę w Północnej Karolinie i cieszy się dobra renomą wśród znawców. Początkowo do tej jednostki specjalnej rekrutowano najlepszych komandosów, także tak zwane „zielone berety”. Większość rekrutów wyspecjalizowana była w akcjach odbijania zakładników, przede wszystkim w sytuacji porwania samolotu. Obecnie jednostka składa się z trzech szwadronów i współpracuje z innymi formacjami wojskowymi, w zależności od tego, jaka akcja jest prowadzona. Komandosi z tej formacji nie tylko odbijają zakładników, ale także uwalniają więźniów, biorą udział w akcjach poszukiwawczych, a także inwazjach, jak chociażby w Panamie. Realizują także misje ochrony, chociażby dla oficerów wojskowych. Jednocześnie komandosi z Delta Force walczyli również z terrorystami w Afganistanie czy Iraku, polowali na Talibów oraz na Al-Kaidę. Szkolenie komandosów jest bardzo wymagające i precyzyjne. To nie tylko walka wręcz, ale także broń palna, snajperska, a także wiele innych technik, jakie przydatne są w terenie w momencie realizacji trudnych misji. Oprócz tego żołnierze posiadają umiejętności szturmowe, posługiwania się materiałami wybuchowymi czy w zakresie skoków spadochronowych. To komandosi, których wyszkolenie jest na naprawdę najwyższym poziomie.

GROM

Jednostka specjalna GROM, czyli Jednostka Reagowania Operacyjno-Manewrowego to formacja, która powstała w latach dziewięćdziesiątych. Przy jej tworzeniu opierano się na wzorach amerykańskich i brytyjskich sił specjalnych. Jej członkami są wyłącznie najlepsi i najbardziej wyspecjalizowani żołnierze, których wysyła się do niebezpiecznych i trudnych misji. Przede wszystkim jest to jednostka wyłącznie zawodowa. GROM jest w stanie realizować akcje na lądzie, ale także w wodzie czy w powietrzu. Żołnierze zajmują się odbijaniem zakładników, akcjami zwiadowczymi i rozpoznaniem, a także walczą z terrorystami czy biorą udział w akcjach poszukiwawczych. Działają na każdym, nawet najbardziej trudnym i wymagającym terenie. W tego rodzaju jednostce specjalnej najbardziej istotna jest współpraca, to właśnie cały zespół jest najważniejszy, a poszczególny żołnierz musi się dostosować i zgrać ze swoją grupą, by akcja skończyła się sukcesem. Żołnierze GROM do tej pory brali udział w wielu różnych ważnych misjach, udało im się schwytać zbrodniarzy wojennych, działali w Iraku czy w Afganistanie. Jednostka specjalna GROM nie jest wielka, nie są to liczebne oddziały, ale najważniejsza w tym przypadku jest skuteczność. To formacja elitarna, w ramach której funkcjonują wyłącznie najlepsi komandosi. Odbijanie zakładników, czy walka z terrorystami to najczęstsze misje, z jakimi żołnierze mają do czynienia. Dzisiaj GROM to siły specjalne, które cenione są nie tylko w kraju, ale również na świecie. Warto koniecznie zwrócić uwagę na tego rodzaju jednostkę specjalną.

Specnaz

Jednostka specjalna SPECNAZ znana jest od czasów Związku Radzieckiego. Wtedy została powołana do życia, a obecnie podlega pod formację GRU. Mianem SPECNAZU obecnie określa się różne jednostki specjalne, jakie funkcjonują w rosyjskim wojsku. Jednostka powstała w latach siedemdziesiątych. Wtedy jej głównym zadaniem miało być uwalnianie zakładników i walka z terrorystami. Powołano taką jednostkę z myślą o zbliżającej się olimpiadzie w Moskwie. Jednocześnie miała być to skuteczna zasłona dla KGB, które tego rodzaju obowiązki przecież miało wypełniać. We współczesnych czasach w ramach jednostki specjalnej SPECNAZ funkcjonują dwie formacje. Jedna z nich przeznaczona jest do uwalniania zakładników, z kolei druga działa w ramach szerokiego zakresu różnych zadań specjalnych. Wszyscy członkowie tej jednostki specjalnej są doskonale wyszkoleni. Posiadają wysokie umiejętności nie tylko w walce wręcz, korzystaniu z broni palnej, ale także z zakresu infiltracji, akcji sabotażowych czy planowania i dowodzenia. Są świetnie wyszkoleni w sztuce przetrwania, dzięki czemu takie misje kończą się sukcesami. Żołnierze z tej jednostki specjalnej są także biegli w posługiwaniu się materiałami wybuchowymi, mają także doświadczenie zwiadowcze i taktyczne. Te wszystkie umiejętności sprawiają, że są w stanie zrealizować nawet najtrudniejsze i najbardziej wymagające zadanie. Jednocześnie żołnierze z tej jednostki uważani są za jednych z najbardziej brutalnych, jeśli chodzi o stosowane techniki walki ze swoimi przeciwnikami.

SAS

Jednostka specjalna SAS to Special Air Service, przeznaczona do trudnych działań w powietrzu. Przede wszystkim są to siły zbrojne, które powołano do istnienia na terenie Wielkiej Brytanii. Powodem powstania tej jednostki była realizacja misji w Afryce. Ideą powstania SAS było stworzenie niewielkich czteroosobowych oddziałów, które miały realizować misje zwiadowcze i sabotażowe. Obecnie SAS składa się z trzech formacji i stanowi niezwykle ważny element armii brytyjskiej. Pierwsza z tych formacji to wojsko zawodowe, kolejna to element armii terytorialnej i jako trzecia funkcjonuje jednostka, w której znajdują się ochotnicy, przyuczani do wojska zawodowego. Pełnią oni służbę w roli ochotników, a swoje obowiązki spełniają w momencie, gdy istnieje taka potrzeba. Niezwykle często SAS wykorzystuje się do różnego rodzaju misji o charakterze antyterrorystycznym, a także pomocowym. Ta jednostka specjalna delegowana jest do wielu różnych misji w rozmaitych zakątkach świata. Jedną z najbardziej głośnych spraw było chociażby uwolnienie grupy zakładników, którzy zostali uwięzieni w irańskiej ambasadzie w Londynie, miało to miejsce w latach osiemdziesiątych. SAS do dzisiaj budzi uznanie wśród znawców wojskowości. Komandosi są w stanie zrealizować trudne, wymagające misje i rozprawić się z terrorystami. To niezwykle ważna jednostka specjalna, jeśli chodzi o wojsko brytyjskie. Komandosi mają doświadczenie w walce z Talibami i poszukiwali Osamy Bin Ladena. Walczyli w Somalii, Malezjii, Bośni, czy też Afganistanie oraz Iraku.

Navy Seals

Jedną z najlepszych jednostek specjalnych na świecie jest amerykańska Nawy Seals. Jest to Marynarka Wojenna Morze, Powietrze, Ląd. Początków historii tej jednostki należy upatrywać już w latach sześćdziesiątych. To właśnie John Kennedy zainicjował powstanie Navy Seals, a wszystko z powodu prowadzonej w Wietnamie wojny. Niezbędne było posiadanie wyspecjalizowanej jednostki, która byłaby w stanie poradzić sobie z niezwykle trudnymi warunkami terenowymi i sprostałaby największym wymaganiom. Szybko okazało się, że jednostka jest rzeczywiście niezwykle skuteczna, a przy tym świetnie sprawdza się w terenie, ze względu na swój własny kamuflaż. Navy Seals zyskało zatem wielką sławę wśród Amerykanów i do tej pory jest uważane za jedną z najlepszych jednostek specjalnych na świecie. Jednostka nie jest duża, liczy nieco ponad 2,5 tysiąca członków. Komandosi są doskonale wyszkoleni, przeznaczeni do najbardziej niebezpiecznych i skomplikowanych działań w różnych miejscach. Idealnie spełniają swoją rolę, ich szkolenia są bardzo intensywne i wymagające, dzięki czemu później Navy Seals może poszczycić się doskonałymi wynikami, jeśli chodzi o realizowane misje. Jednocześnie tacy komandowi dysponują niezwykle nowoczesną bronią. Zazwyczaj wykorzystują walkę wręcz, ale posiadają także spory ekwipunek broni palnej. Do dzisiaj ta jednostka specjalna jest podziwiana w różnych krajach ze względu na to, iż dla tych komandosów po prostu nie ma zadań niemożliwych do wykonania. To elitarna jednostka, do której chciałby należeć każdy żołnierz.

< 1 2 3 4 5 6 7

Przeczytaj również -
Wykorzystujemy pliki cookie do zbierania danych statystycznych oraz w celu ulepszania naszej strony. Przeglądając naszą stronę akceptujesz warunki wykorzystywania plików w naszej domenie.  Akceptuję